Noordzee 2050 Gebiedsagenda 20 november 2013

21 november 2013 door Remy Luttik

Noordzee 2050 GebiedsagendaGisteren (20-11-2013) ben ik voor de tweede keer naar de ‘Noordzee 2050 Gebiedsagenda’ bijeenkomst in Den Haag geweest, dit keer ging Klaas Koch ook mee. Na een rit van 3,5 uur kwamen we rond 12.30 uur aan op de bestemming in Den Haag, netjes op tijd voor de opening van de bijeenkomst om 13.00 uur.

De ‘Noordzee 2050 Gebiedsagenda’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken en heeft als visie om vóór het jaar 2050 de Noordzee maximaal in te zetten voor de maatschappelijke behoefte. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: Natuur, Beleving, Voedsel, Bereikbaarheid/transport en Energie.

Noordzee 2050 Gebiedsagenda november 2013

Wij zijn aanwezig om invulling te geven aan het thema Beleving en proberen hiermee de aanwezigen bewust te maken van het feit dat er een groep wrakduikers actief is in het Nederlandse deel van de Noordzee die graag hun hobby tot in de lengte van dagen willen blijven uitoefenen. Wij hopen dan ook dat er met de kleine groep Noordzee wrakduikers rekening wordt gehouden bij de diverse ministeries met betrekking tot handhaving van de wet en het toekomstige beleid hiervoor.

Lodewijk Abspoel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opende de derde ‘Noordzee 2050 Gebiedsagenda’ bijeenkomst waarna Eelco Koolhaas het woord overnam en in grote lijnen uitlegde hoe we de vijf thema’s die dag zouden gaan behandelen. De bijeenkomsten worden op een prettige manier geleid door Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen die met scherpe opmerkingen leuke bruggetjes maakt naar de andere thema’s.

Noordzee 2050 Gebiedsagenda bijeenkomst november

Tijdens deze bijeenkomst was het verzoek dat je aan thema’s ging deelnemen waar niet je focus op ligt, out of the box denken dus. Alle suggesties die op tafel kwamen tijdens de verschillende thema’s leverden voldoende stof op voor een stevige en verhelderende discussie, geïnspireerd door de diversiteit van kennis aan tafel. De resultaten hiervan werden op een kaart van het Noordzeegebied ingetekend. Hierna werd er per thema door twee personen een bus-hokje-gesprek gevoerd over de in kaart gebrachte suggesties, dit ten overstaande van de hele groep. Aan het einde van de middag was er nog tijd om met diverse mensen onder het genot van een drankje verder kennis te maken waarna de bijeenkomst om 17.30 uur eindigde.

Noordzee 2050 Gebiedsagenda bijeenkomst november

De bijeenkomsten zijn een uitgelezen mogelijkheid om op informele wijze met andere belanghebbenden van de Noordzee in contact te komen. Ik heb bijvoorbeeld een interessant gesprek gehad met kunstenares Jacqueline Heerema van de Satelliet Groep over een eventuele samenwerkingsmogelijkheid (wrakkenkunst?).

Wij hebben een leerzame middag gehad en hopen dat onze bijdrage iets heeft toegevoegd aan de hele discussie die er ontstaan is over het wrakduiken op de Noordzee. Binnenkort zal ik hier uitgebreider op ingaan en jullie op de hoogte houden van de verdere gang van zaken. Mochten jullie vragen of reacties hebben dan verneem ik deze graag zodat ik die hopelijk kan meenemen naar de volgende bijeenkomst.

Noordzee 2050 Gebiedsagenda bijeenkomst november

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie