TM 1 Burgemeester van Kampen in local newspaper

18 juli 2016 door Remy Luttik

TM 1 DvhN 16-07-2016

A weather-beaten lifeline
Source: Dagblad van het Noorden 16 July 2016 by Carlien Bootsma
Photo’s: Family Landman, Duikteam Zeester

Mrs. Wilma Landman lost her husband Jakob Vos in 1967 during the most severe gale that ever hit the shore. Wreck divers from Lauwersoog stumbled by accident on his fishing vessel, the TM 1 from Termunterzijl. And they did an extraordinary find, especially for mrs. Landman. Lees dit bericht »


TM 1 Burgemeester van Kampen in DvhN

17 juli 2016 door Remy Luttik

DvhN Titel

Verweerde levenslijn
Bron: Dagblad van het Noorden 16 juli 2016 door Carlien Bootsma
Foto’s: Familie Landman, Duikteam Zeester

Wilma Landman verloor in 1967 haar man Jakob Vos in de zwaarste orkaan die ooit de kust raakte. Wrakduikers uit Lauwersoog stuitten in 2014 per toeval op zijn viskotter, de TM 1 uit Termunterzijl. En doen een voor Landman zeer bijzondere vondst. Lees dit bericht »


17 wrecks on the bottom of the sea, no trace of the Orzel. “We don’t give up”

28 juni 2016 door Remy Luttik

Santi Find the EagleSanti Find the Eagle” is a long term project to find the wreck of the famous Polish warship ORP Orzel. The expedition team consists among others of four divers, two hydrographers and two historians, led by Tomasz Stachura from Santi. Their main focus is to find the wreck of the submarine to give the relatives clarity about their loved ones and possibly get answers about the disappearance of the submarine. At the same time an almost even important focus is to maintain the history and the heroic actions of the crew during World War II, and tell the story to a bigger audience. At the beginning of World War II the crew of ORP Orzel managed to escape from the Germans from the Baltic Sea. Captain Jan Grudzinski was given posthumously the War Order of Vituti Militari, the highest military award  for courage at wartime. Lees dit bericht »


17 wrakken op de bodem van de zee, geen spoor van de Orzel. “We zullen niet opgeven”

28 juni 2016 door Remy Luttik

Santi Find the EagleSanti Find the Eagle” is een lange termijn project om het wrak van het beroemde Poolse oorlogsschip ORP Orzel te vinden. Het expeditieteam bestaat o.a. uit vier duikers, twee hydrografen en twee historici onder leiding van Tomasz Stachura van Santi. Hun hoofddoel is het vinden van het wrak van de onderzeeboot om daarmee de nabestaanden duidelijkheid te verschaffen over hun vermiste dierbaren en om wellicht antwoorden te krijgen over de reden van de verdwijning van de onderzeeboot.  Daarnaast is het in stand houden van de geschiedenis en de heldhaftige daden van de bemanning tijdens de Tweede Wereldoorlog, en deze over te brengen naar een groter publiek, bijna net zo’n belangrijk doel. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wist de bemanning van ORP Orzel te ontsnappen aan de Duitsers uit de Baltische Zee, hiervoor werd kapitein Jan Grudzinski postuum bekroond met de Orde Virtuti Militari, de hoogste militaire onderscheiding voor getoonde moed in oorlogstijd. Lees dit bericht »


Gesprek met het ministerie van OCW aangevraagd

25 juni 2016 door Administrator

RijksoverheidDuikteam Zeester heeft op 24 juni 2016 namens alle Nederlandse Noordzee wrakduikers een gesprek aangevraagd met het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Op dit verzoek is positief gereageerd.

Waarom hebben wij dit aangevraagd?

Wij willen een schrijven van het ministerie ontvangen wat de status is van de opgedoken artefacten onder de Monumentenwet  1988 en eerder. Aangezien wij deze artefacten voor educatieve doeleinden inzetten, zoals exposities, tentoonstellingen en bijvoorbeeld de DuikVaker. Moeten we bang zijn voor invallen, zoals in Engeland of gaat het zoals bij onze zuiderburen waar de amateurs de opgedoken artefacten Lees dit bericht »